Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz regulamin korzystania ze strony myhappytea.wordpress.com

Niniejsza polityka prywatności przedstawia zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych technologii na stronie internetowej myhappytea.wordpress.com, zgodnie z regulacjami o ochronie danych osobowych (RODO).

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Małgorzata Drewniak
2. Strona – Strona internetowa działająca na platformie wordpress.com pod adresem https://www.myhappytea.wordpress.com
3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze strony
4. RODO – unijne ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018r.

Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe administratorowi za pośrednictwem funkcjonującego na stronie systemu komentarzy.
2. Administratorem danych osobowych użytkownika jest administrator.
3. Dane przekazywane administratorowi w systemie komentarzy przetwarzane są wyłącznie w celu komentowania artykułu i nie są wykorzystywane w innych celach. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z systemu komentarzy dostępnego na stronie.
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
5. Dane osobowe chronione są z należytą starannością przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.

Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny administratora. Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies Facebooka, cookies wtyczki społecznościowej, cookies sieci afiliacyjnych.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej.
3. Administrator informuje niniejszym użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.

Inne technologie

Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika w ramach strony:
1. Kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony – polityka prywatności
2. Widget społecznościwy i piksel konwersji Facebooka – polityka prywatności
3. Widget społecznościowy Instagram – polityka prywatności

Logi serwera

1. Korzy­sta­nie ze stro­ny wią­że się z prze­sy­ła­niem zapy­tań do ser­we­ra, na któ­rym prze­cho­wy­wa­na jest stro­na.
2.  Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez administratora w celu identyfikacji użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Inne podmioty

Na niniejszej stronie znajdują się odnośniki do zewnętrznych stron  partnerów – podmiotów trzecich. Użytkownik klikając na zamieszczony link, zostaje automatycznie przekierowany na inną stronę internetową. Proszę o zapoznanie się z polityką prywatności tych stron, ponieważ może ona rożnić się od niniejszej polityki. Administrator nie ponosi odpowiedzialnosci za treści i zasady korzystania z innych portali, w tym za politykę prywatności przez nich stosowaną.

Prawa autorskie

Autorem zdjęć i artykułów  na niniejszej stronie jest Małgorzata Drewniak. Wszystkie teksty oraz fotografie tutaj zamieszczone chronione sa prawem autorskim w Polsce i za granicą. Udzielenie licencji osobnym podmiotom i/lub udostępnienie treści w innych serwisach nie przenosi na nie praw autorskich. Sprzedaż niniejszych utworów, publikowanie ich, udzielanie licencji lub jakakolwiek dystrybucja fragmentu lub całości bez pisemnej zgody autora treści jest zabroniona.

PARTNERZY

Zamieszczam informację, jeśli dany produkt czy usługa była sponsorowana. Wszystkie wydatki na podróże ponoszę z własnych środków, o ile nie jest zaznaczone inaczej.

Na tej stronie znajdują sie odnośniki do stron partnerów, ktorzy mogą sprzedawać swoje produkty lub moje zdjęcia. Niniejszym informuję, iż mogę otrzymywać prowizję za zakup tych produktów, jeśli po przekierowaniu z niniejszej strony użytkownik zdecyduje się skorzystać z przedstawianej tam oferty. Nie ponoszę jednakże odpowiedzialności za te produkty i usługi oraz za treści zamieszczone na stronach partnerów. Użytkownik nie jest oczywiście w żaden sposob zobowiązany do zakupu ww produktów.

Treści zamieszczone na stronie

Wszystkie prace zamieszczone na niniejszej stronie są formą subiektywnej ekspresji oraz indywidulanych doswiadczeń autora i jedynie w ten sposób powinny być traktowane. Autor dołożył wszelkich starań, aby treści zawarte w artykułach były zgodne z prawdą, a  informacje krajoznawcze jak najbardziej precyzyjne, aczkolwiek wraz z upływem czasu mogą one stać się nieaktualne. W związku z powyższym, zaleca się przeprowadzenie gruntownych badań  i zaznajomienie  na własną rękę z bieżącą sytuacja polityczną, gospodarczą i kulturową w danym kraju przed jakąkolwiek podróżą. 

Postanowienia końcowe

Korzystając z niniejszej strony, użytkownik zgadza się w całości z polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.

Zawarte tutaj postanowienia mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi. Ostatnia aktualizacja: 06.09.2018r. Administratorem strony jest Małgorzata Drewniak.
Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem : myhappyteasite@gmail.com.